czwartek, 20 czerwca

Co to jest szkoda osobowa, jakie są jej rodzaje?

Co to jest szkoda osobowa

Wypadki nigdy nie są przyjemne dla poszkodowanego. Warto jednak pamiętać, że w zależności od przyczyn, szkody mogą przyjmować różne formy. Zdarzenie takie nazywane jest wtedy szkodą osobową, a w poniższym artykule przybliżamy, czym dokładnie jest i jakie są jej rodzaje.

Co to jest szkoda osobowa?

Szkoda osobowa to działanie, które ma zauważalne negatywne skutki, odbijające się na naszym zdrowiu fizycznym lub psychicznym, jak również pogarsza nasz stan majątkowy. Warto pamiętać także, że tego rodzaju wypadek to taki uszczerbek na zdrowiu lub działanie uderzające w stan majątkowy, które może kwalifikować osobę poszkodowaną do uzyskania odszkodowania. Dokładnie szkodę osobową opisuje ofn.com.pl, z których pomocą możliwe jest uzyskanie odszkodowania również w sprawach o błąd medyczny czy opóźniony, odwołany lot. Szkody osobowe można jednak podzielić na kilka rodzajów. W zależności od skutków da się wyróżnić szkody osobowe majątkowe, niemajątkowe, a także te, w których konsekwencji znacznie pogorszony zostaje stan psychiczny osoby.

Szkoda osobowa majątkowa

Zastanawiając się, co to jest szkoda osobowa majątkowa, najlepiej wyobrazić sobie utratę jakiegokolwiek mienia prywatnego. Uszkodzenie lub strata na przykład przedmiotu, za który zapłaciliśmy, lub który posiada jasno określoną i wymierną wartość, może być uznana, właśnie za szkodę osobową majątkową. Dane działanie godzi bowiem w stan majątkowy poszkodowanego lub wymusza przeznaczenie środków finansowych na przywrócenie sytuacji do tej sprzed wypadku. Najlepszym przykładem na to, może być na przykład uszkodzenie samochodu prywatnego podczas wypadku komunikacyjnego.

Szkoda osobowa niemajątkowa

Mówiąc o szkodzie osobowej niemajątkowej, przede wszystkim należy skupić się na niewymiernej wartości lub cenie, jaką musi ponieść poszkodowany. Mowa tu więc o doznanych obrażeniach, utracie zdrowia lub utracie przedmiotów sentymentalnych. Dobrym przykładem szkody osobowej niemajątkowej, może być więc złamanie ręki lub utrata pamiątki rodzinnej po ukochanej osobie.

Przeczytaj też:   Chemia dla gastronomii, z jakich środków czystości korzystają restauracje każdego dnia?

Psychiczne szkody osobowe

Nie można zapominać, że duża część wyrządzonych szkód osobowych może prowadzić do czasowych lub nawet permanentnych zmian w psychice osoby poszkodowanej. Sprawy te często są trudne, lecz nie warto ich pomijać, ponieważ nawet z pozoru błahe czyny mogą odcisnąć piętno na psychice drugiej osoby. Jednym z przykładów poważnego uszczerbku na zdrowiu psychicznym, a więc wyrządzenia szkody osobowej psychicznej, jest doprowadzenie, do wykształcenia się stanów lękowych lub doprowadzenie drugiej osoby do poważnego kwestionowania własnego zdania oraz czynów.

Można więc stwierdzić, że szkoda osobowa polega na pogorszeniu się stanu majątkowego, niemajątkowego lub czysto psychicznego osoby. Można również wyróżnić kilka rodzajów, szczególnie szkody osobowe majątkowe, niemajątkowe i psychiczne. Każda z nich posiada osobną charakterystykę, jednak ich cechą wspólną jest to, że często możliwe jest uzyskanie odszkodowania.

Kliknij, aby ocenić ten artykuł!
[Total: Average: ]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.